รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรี จักรพงษ์ พาพรหม (หมวดพงษ์ !)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 8
อีเมล์ : krk838@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://herbalhealth.webiz.co.th/
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : คณะรัฐศาสตร์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานวิจัย Usaid
ที่อยู่ที่ทำงาน

: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่บันทึกข้อมูล : 16 มิ.ย. 2554,09:55 น.   หมายเลขไอพี : 110.164.241.117


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล