รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : คุณัญญา สมเสนาะ (อุ๋ย)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 9
อีเมล์ : kununya2009@hotmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : นักศึกษา
ที่อยู่ที่ทำงาน

: อุบลฯ

วันที่บันทึกข้อมูล : 17 มิ.ย. 2554,12:07 น.   หมายเลขไอพี : 223.206.195.208


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล