รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : น ส บุญเพ็ง ขาวสะอาด (ปุเป้)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 9
อีเมล์ : pupenana@hotmail.co.th
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : อสมท
ตำแหน่ง : ธุุุระการประชาสัมพันธ์
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ลาดพร้าว พระราม9

วันที่บันทึกข้อมูล : 21 มิ.ย. 2556,16:21 น.   หมายเลขไอพี : 61.19.226.252


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล