รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : Kongkieat Pankum (Kong)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น : 2
อีเมล์ : kongkieat.pankum@mdlz.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Mondelez
ตำแหน่ง : Team Leader
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 102/1 Moo 4,Lad Krabang Industrial Estate Chalongkrung Road,Lamplatiew,Lad Krabang,Bangkok 10520 Thailand

วันที่บันทึกข้อมูล : 19 ก.ย. 2556,01:05 น.   หมายเลขไอพี : 203.147.41.126


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล