รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : น.ส. ขนิษฐา ศรีชมภู (แหนม หรือ แอ๋ม)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : 8
อีเมล์ : a_kl1_s@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : เอ็น เอส ซีฟู้ดส์ จำกัด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 1258 ถนนวิเชียรโชฏก มหาชัย, Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon 74000

วันที่บันทึกข้อมูล : 23 ก.ย. 2554,21:16 น.   หมายเลขไอพี : 125.27.211.3


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล