รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายสุริพงษ์ สมเสนาะ (บอล)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 6
อีเมล์ : a_ball.somsanoh@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม
ตำแหน่ง : ครูธุรการ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ม.2 ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี

วันที่บันทึกข้อมูล : 05 ม.ค. 2563,10:25 น.   หมายเลขไอพี : 223.205.240.140


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล