รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม
หมู่ 5 บ้านดอนโด่   ตำบลจิกเทิง  อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 34330
เบอร์โทรศัพท์ 045-843216
Email : iamyaidao@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :