ติดต่อเรา
โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม
หมู่ 5 บ้านดอนโด่   ตำบลจิกเทิง  อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 34330
เบอร์โทรศัพท์ 045-843216
Email : iamyaidao@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน