เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
                    เพลงมาร์ชเชียงแก้วพิทยาคม
 
 
เชียงแก้วพิทยาคม                         นำสังคมโดดเด่นเป็นศักดิ์ศรี
น้ำเงินเหลืองเก่งกล้าสามัคคี             พวกเรามีคุณธรรมประจำใจ
การศึกษาการเรียนดีกีฬาเด่นช.พ.       ร่มเย็นเป็นศรีศักดิ์รักยิ่งใหญ่
เคร่งระเบียบรักศักดิ์ศรีมีวินัย              เกริกเกรียงไกรกล้าแกร่งร่วมแรงกาย
 **หวานรอยยิ้มพิมพ์ใจไมตรีจิต         ดื่มด่ำด้วยมิตรภาพอยู่ไม่รู้หน่าย
ใครมาเยือนซึ้งอยู่ไม่รู้คลาย               เชียงแก้วนั้นหมายมุ่งรักสามัคคี
พุทธสถานงามเด่นเป็นสง่า                โน้มเหนี่ยววิญญาผาสุกทุกถิ่นที่
เรายึดมั่นในกษัตริย์ ศาสน์ ปฐพี          เชียงแก้วจึงมีแต่ความสุขสิ้นทุกข์ภัย
เชียงแก้วพิทยาคม                          นำสังคมอนาคตเด็กสดใส
เรียนดีเทคโนโลยีก้าวไกล                  มีน้ำใจใฝ่คุณธรรมนำชุมชน 
                                  (ซ้ำ  **)