ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น

จำนวนห้อง

ชาย

หญิง

รวม

ม.1

2

26

32

58

ม.2

2

38

22

60

ม.3

2

32

33

65

ม.4

2

14

34

48

ม.5

1

11

22

33

ม.6

1

12

19

31

รวม

10

133

162

295

 
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.34 KB