ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2558

ชั้น

จำนวนห้อง

ชาย

หญิง

รวม

ม.1

2

42

36

78

ม.2

2

51

34

85

ม.3

2

26

35

61

ม.4

1

17

29

46

ม.5

1

15

19

34

ม.6

2

16

31

47

รวม

10

167

184

351Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.34 KB