ภาพกิจกรรม
งานเปิดรั้วเยี่ยมชมโรงเรียน (Open House)
งานเปิดรั้วเยี่ยมชมโรงเรียน (Open House)
จัดขึ้นวันที่ 8 มีนาคม  2554 ท่านรองฯ วีระพงษ์    ไตรศิวะกุล   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานการเปิดงาน   ซึ่งงานนี้ได้จัดแสดงนิทรรศการ ต้อนรับโรงเรียนต่างๆ ได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม  พร้อมการแสดง และเกมที่จัดขึ้นให้ได้เข้าร่วมมากมาย  ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
การแสดงดนตรีสากล และวงโปงลางของโรงเรียน
การแสดงการฟ้อนรำของนางรำ
ภาพผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากโรงเรียนต่างๆ
การจัดนิทรรศการตามกลุ่มสาระฯ หน้าอาคารเรียน
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2554,11:16   อ่าน 2604 ครั้ง