ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาค Science Show ระดับ ม.ต้น
     จากการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาค  ครั้งที่ 63    Science Show ระดับ ม.ต้น ณ จังหวัดมุกดาหาร
โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม  ได้ราลวัล  เหรียญเงิน  ระดับภาค  โดยผู้เข้าแข่งขัน ระดับ  ม.ต้น  จำนวน   3 คน คือ
      1. เด็กหญิงวิำไล     พันธ์เภา
      2. เด็กหญิงกัลยา   จันทร์ดก
      3.เด็กชายพิริยะ     พันธ์คำ
 
ครูที่ปรึกษา     1.นางกาญจนา     เชื้อประทุม
                    2. นางสนธยา      พิมพกรรณ
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2556,00:00   อ่าน 1219 ครั้ง