ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาค โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.ปลาย
จากการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาค  ครั้งที่ 63    โครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.ปลาย ณ จังหวัดนครพนม   โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม  ได้รางวัล  เหรียญเงิน  ระดับภาค  โดยผู้เข้าแข่งขัน  ระดับ  ม.ปลาย จำนวน   3 คน คือ
      1. นายดนุพล     แสนทวีสุข
      2. นายธนัฐชา     สมสุข
      3.นางสาวศศิธร   เครือวงษ์ 
ครูที่ปรึกษา           นางสาวจันทิมา    ทองใบ 
ครูที่ปรึกษาพิเศษ    นายสาคร          พุ่มแก้ว                
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2556,11:31   อ่าน 1999 ครั้ง