ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาค นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับ ม.ปลาย
การแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาค นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับ ม.ปลาย
รางวัล  เหรียญทองแดง ครูผู้ควบคุมการแสดง
โดย นางสาวมัลลิกา   เจริญลอย และ นางสาวเยาวธิดา  ผลทวี
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2556,15:43   อ่าน 1586 ครั้ง