ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการปิดภาคเรียนที่ 1/2563 และเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 3107) 16 พ.ย. 63
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3326) 18 ส.ค. 63
ประกาศค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3322) 13 ส.ค. 63
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี 2562 (อ่าน 3445) 22 เม.ย. 63
แผนปฏิบัติการ 61 (อ่าน 3993) 06 ก.พ. 62
ประกาศ เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 4089) 10 ก.ค. 61
ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม (อ่าน 4105) 06 ก.ค. 61
ประชาสัมพันธ์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 4350) 06 ก.ค. 60
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม (อ่าน 4651) 21 ก.ค. 58