ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี 2562 (อ่าน 87) 22 เม.ย. 63
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 108) 22 เม.ย. 63
แผนปฏิบัติการ 61 (อ่าน 619) 06 ก.พ. 62
ประกาศ เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 718) 10 ก.ค. 61
ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม (อ่าน 742) 06 ก.ค. 61
ประชาสัมพันธ์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 951) 06 ก.ค. 60
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 1162) 17 ธ.ค. 58
ประกาศโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร ขนาด 300 ที่นั่ง โดยวิธีประกวดร (อ่าน 1152) 17 ธ.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม (อ่าน 1272) 21 ก.ค. 58
แบบคำขอสมัครE-Mail โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม (อ่าน 1308) 05 มิ.ย. 58
ผลงานการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาค นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับ ม.ปลาย (อ่าน 1556) 24 ธ.ค. 56
ผลงานการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาค โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.ปลาย (อ่าน 1972) 24 ธ.ค. 56
ผลงานการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาค Science Show ระดับ ม.ต้น (อ่าน 1198) 24 ธ.ค. 56
ประชาสัมพันธ์ ผลงานของโรงเรียนการพัฒนาสื่อคุณธรรม ได้รับคัดเลือก 1 ใน 80 ทีม ทั่วประเทศ (อ่าน 1431) 12 ก.ย. 55
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ กรมการจัดหางาน (อ่าน 1441) 05 ก.ย. 55