กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางภัทรนัน ประชุมรักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เบอร์โทร : 0898466337
อีเมล์ : puttaranun1@gmail.com

นางสาวสุนิสา สิงห์โต
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวกิติยา พารา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายประกาศิต คำภา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2