เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
ออกแบบกราฟิก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาวิถีเกษตรไทย ม.5
โพสโดย
teacher_dao
ส่งผลงานนักเรียน วันวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้น ม.5 
โพสโดย : teacher_dao
IP : 182.53.207.184
โพสเมื่อวันที่ : 26 ก.ค. 2562,10:23 น.
ความเห็นที่ 24
โพสโดย
กุ๊กไก่
นายธีรวุฒิ วงค์สุข ม.5/1 เลขที่8
โพสโดย : กุ๊กไก่
IP : 182.53.207.184
โพสเมื่อวันที่ : 14 ส.ค. 2562,10:15 น.
ความเห็นที่ 23
โพสโดย
กุ๊กไก่
นางสาวธิดารัตน์ ทองเหลือง ม.5/1 เลขที่18
โพสโดย : กุ๊กไก่
IP : 182.53.207.184
โพสเมื่อวันที่ : 14 ส.ค. 2562,10:13 น.
ความเห็นที่ 22
โพสโดย
กุ๊กไก่
นางสาวดวงใจ พันธ์พิลา ม.5/1 เลขที่16
โพสโดย : กุ๊กไก่
IP : 182.53.207.184
โพสเมื่อวันที่ : 14 ส.ค. 2562,10:12 น.
ความเห็นที่ 21
โพสโดย
แพรว

นาย ออยพนา สมเสนาะ เลขที่5 ม.5/1
โพสโดย : แพรว
IP : 1.47.75.57
โพสเมื่อวันที่ : 14 ส.ค. 2562,10:06 น.
ความเห็นที่ 20
โพสโดย
แพรว

นางสาว จุฑาพร ศัพพวนิช เลขที่14 ม.5/1
โพสโดย : แพรว
IP : 1.47.75.57
โพสเมื่อวันที่ : 14 ส.ค. 2562,10:05 น.
ความเห็นที่ 19
โพสโดย
แพรว

นางสาว ภัทรภรณ์ ทองอยู่ เลขที่19 ม.5/1
โพสโดย : แพรว
IP : 1.47.75.57
โพสเมื่อวันที่ : 14 ส.ค. 2562,09:42 น.
ความเห็นที่ 18
โพสโดย
แพรว

นางสาว จิมิน แสนทวีสุข เลขที่13 ม.5/1
โพสโดย : แพรว
IP : 1.47.75.57
โพสเมื่อวันที่ : 14 ส.ค. 2562,09:39 น.
ความเห็นที่ 17
โพสโดย
อาร์คีอ็อก

นางสาววิภาดา พันธ์คำ เลขที่ 30
โพสโดย : อาร์คีอ็อก
IP : 1.47.6.77
โพสเมื่อวันที่ : 13 ส.ค. 2562,15:04 น.
ความเห็นที่ 16
โพสโดย
กวาง

นางสาวอัมสรณ์ ผลทวี ม.5/1
โพสโดย : กวาง
IP : 1.47.67.129
โพสเมื่อวันที่ : 13 ส.ค. 2562,15:02 น.
ความเห็นที่ 15
โพสโดย
กวาง

นางสาววัสสากร สุขีกวีธร ม.5/1
โพสโดย : กวาง
IP : 1.47.67.129
โพสเมื่อวันที่ : 13 ส.ค. 2562,14:59 น.
ความเห็นที่ 14
โพสโดย
แพรว

นางสาว นารีรัตน์ สุจริต เลขที่28 ม.5/1
โพสโดย : แพรว
IP : 1.47.234.87
โพสเมื่อวันที่ : 13 ส.ค. 2562,14:25 น.
ความเห็นที่ 13
โพสโดย
แพรว

นางสาว กิ่งกาญจน์ อ่อนหวาน เลขที่25 ม.5/1
โพสโดย : แพรว
IP : 1.47.234.87
โพสเมื่อวันที่ : 13 ส.ค. 2562,14:22 น.
ความเห็นที่ 12
โพสโดย
น้ำฝน
โพสโดย : น้ำฝน
IP : 223.24.168.96
โพสเมื่อวันที่ : 13 ส.ค. 2562,14:18 น.
ความเห็นที่ 11
โพสโดย
แพรว

นางสาว อนุสรา หาระวงค์ เลขที่21 ม.5/1
โพสโดย : แพรว
IP : 1.47.234.87
โพสเมื่อวันที่ : 13 ส.ค. 2562,14:18 น.
ความเห็นที่ 10
โพสโดย
น้ำฝน
โพสโดย : น้ำฝน
IP : 223.24.168.96
โพสเมื่อวันที่ : 13 ส.ค. 2562,14:16 น.
ความเห็นที่ 9
โพสโดย
Fon Fon

ส่งงานค่ะ นางสาวกนกวรรณ เสาคำ ชั้น ม.5/1 เลขที่ 24
โพสโดย : Fon Fon
IP : 122.155.47.210
โพสเมื่อวันที่ : 12 ส.ค. 2562,17:16 น.
ความเห็นที่ 8
โพสโดย
Fon Fon

ส่งงานค่ะ นางสาวจิราภรณ์ ทุมมาตร ชั้น ม.5/1 เลขที่ 26
โพสโดย : Fon Fon
IP : 122.155.47.190
โพสเมื่อวันที่ : 12 ส.ค. 2562,14:23 น.
ความเห็นที่ 7
โพสโดย
Fon Fon

ส่งงานค่ะ นางสาวศศิตา สิงห์ตะสาร ชั้น ม.5/1 เลขที่ 31
โพสโดย : Fon Fon
IP : 122.155.47.190
โพสเมื่อวันที่ : 12 ส.ค. 2562,14:21 น.
ความเห็นที่ 6
โพสโดย
หมิว

ส่งงานค่ะ นางสาว กนกพร ทัศศรี ม.5/1 เลขที่ 23
โพสโดย : หมิว
IP : 223.24.162.222
โพสเมื่อวันที่ : 12 ส.ค. 2562,12:59 น.
ความเห็นที่ 5
โพสโดย
หมิว

ส่งงานค่ะ นางสาวเบญจมาศ ใจก่ำ ม.5/1 เลขที่ 29
โพสโดย : หมิว
IP : 223.24.162.222
โพสเมื่อวันที่ : 12 ส.ค. 2562,12:57 น.
ความเห็นที่ 4
โพสโดย
หมิว

ส่งงานค่ะ นางสาวชไมพร บุญรักษา ม.5/1 เลขที่ 27
โพสโดย : หมิว
IP : 223.24.162.222
โพสเมื่อวันที่ : 12 ส.ค. 2562,12:55 น.
ความเห็นที่ 3
โพสโดย
หมิว

โพสโดย : หมิว
IP : 223.24.154.215
โพสเมื่อวันที่ : 12 ส.ค. 2562,09:30 น.
ความเห็นที่ 2
โพสโดย
หมิว

โพสโดย : หมิว
IP : 223.24.154.215
โพสเมื่อวันที่ : 12 ส.ค. 2562,09:29 น.
ความเห็นที่ 1
โพสโดย
หมิว

โพสโดย : หมิว
IP : 223.24.60.184
โพสเมื่อวันที่ : 10 ส.ค. 2562,13:04 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: