ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เก็บขยะถนนบ้านจิกลุ่ม กิจกรรมที่ 2
ชื่อนักเรียน : กุหลาบไฟ
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2556,12:10   อ่าน 1064 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กวาดลานวัดบ้านจิกลุ่ม กิจกรรมที่1
ชื่อนักเรียน : กุหลาบไฟ
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2556,12:08   อ่าน 1239 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมสาธารณประโยชน์ กวาดลานวัด และซ่อมถนน 6/2
ชื่อนักเรียน : มุกรินทร์ ลิ้มวงทอง
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2556,12:23   อ่าน 1295 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมไปกวาดศาลาวัด
ชื่อนักเรียน : พลังใหม่
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2556,10:41   อ่าน 1121 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมไปกวาดศาลาวัด
ชื่อนักเรียน : ลั่นล้าทีม
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2556,10:07   อ่าน 1035 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ปกวาดขยะที่ อ. บ.ต
ชื่อนักเรียน : ลั่นล้าทีม
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2556,10:03   อ่าน 1026 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมไปล้างจานที่วัด
ชื่อนักเรียน : ลัลล้าทีม
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2556,10:03   อ่าน 1103 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์(กวาดวัดบ้านดอนขวาง)
ชื่อนักเรียน : สุติมา
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2556,09:33   อ่าน 1090 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์(วัดบ้านเชียงแก้ว)
ชื่อนักเรียน : กาญจนา
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2556,09:32   อ่าน 1059 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์(กวาดใบไม้บ้านห้วยดู่)
ชื่อนักเรียน : สุติมา
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2556,09:32   อ่าน 1169 ครั้ง