ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ (พัฒนาถนนบ้านเชียงแก้ว)
ชื่อนักเรียน : จินตนา กาญจนา
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2556,09:32   อ่าน 1136 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ตัดหญ้าทางเข้าโรงเรียน จิตสาธารณะ
ชื่อนักเรียน : กลุ่ม เดอะหล่วง
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2556,10:13   อ่าน 1092 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานคุณธรรมเยาวชนทำดีถวายในหลวง
ชื่อนักเรียน : ทีมงานนักเรียนผู้จัดทำโครงงาน
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2554,16:46   อ่าน 1309 ครั้ง