ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงาน ชุดฝึกทักษะ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 1 (ชุดที่2/1)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจันทิมา ทองใบ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2557,17:18  อ่าน 978 ครั้ง
รายละเอียด..