ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางจันทิมา ปัตถาสาย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2557,17:18  อ่าน 1121 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงาน ชุดฝึกทักษะ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 1 (ชุดที่2/1)
รายละเอียดผลงาน
ชุดฝึกทักษะ  หน่วยการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ   กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี  รหัสวิชา  ง 21101 ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชุดที่ 2  เรื่อง ขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์ 
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 418.39 KB
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2557,17:18   อ่าน 1121 ครั้ง